weblog contact

Rijzende Rivier

Prijs is incl. verzendkosten!

Onder invloed van het veranderende klimaat worden er op grote schaal landschappelijke ingrepen uitgevoerd die het uiterlijk drastisch veranderen. Tegelijkertijd heeft er zich een nieuwe visie op natuurbeheer ontwikkeld die revolutionaire gevolgen had voor het rivierenlandschap. Al deze nieuwe ontwikkelingen maken het rivierengebied buitengewoon interessant. Deze huidige ontwikkelingen zullen hun sporen tot ver in de toekomst nalaten.

In dit boek probeer ik deze nieuwe dynamiek vooral te laten zien en in mindere mate te beschrijven. De kracht van nieuwe ontwikkelingen is vaak met geen pen te beschrijven waardoor ik kies voor beeld. Beeld dat informeert en inspireert. Om het nieuwe rivierengebied met andere ogen te gaan zien. Rivieren niet direct meer als bedreiging te zien maar veel meer als creatieve architecten. Als bron van veel leven voor veel dieren inclusief wij mensen. Want wij zijn gebonden aan rivieren. Deze interactie tussen mens en natuur zal een voorname plaats krijgen in dit boek.

Aan de hand van ontwikkelingen in het verleden, heden en toekomst wil ik inzicht verschaffen in de nieuwe dynamiek van het rivierenlandschap. Ik hoop dat u als lezer net zo versteld zal staan van de schoonheid en veerkracht van dit unieke gebied.

Ruben Smit

Prijs per stuk

€ 29,95

incl. € 5,00 verzend- en administratiekosten

Om te bestellen dient u zich eerst hiernaast te registreren.